Kinezyterapia, gimnastyka lecznicza, ćwiczenia usprawniające 

to leczenie ruchem. Ćwiczenia umożliwiają uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, zabezpieczają przed wykształceniem nieprawidłowych wzorców ruchowych lub przywracają już utracone, przeciwdziałają wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiegają powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długotrwałego unieruchomienia.

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu , w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, przed i po porodzie. W większości, nawet drobnych urazów narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim.